Rodinná včelia farma MEDÁREŇ

Včelí vosk

plast_280

Včelí vosk vzniká činnosťou voskových žliaz, ktoré má robotnica vyvinuté na spodnej strane bruška. Na voskových zrkadielkach včielka tvorí voskové šupinky, ktoré si pomocou končatín prisúvajú k hryzadlám a formuje ich do tvaru buniek včelích plástov.

VÝZNAM VČELIEHO VOSKU A JEHO POUŽITIE

Včelí vosk je dôležitým produktom včiel robotníc, ktorý slúži v prvom rade na výstavbu včelieho diela, ale aj ako nenahraditeľná významná surovina pre farmaceutický aj ostatný  priemysel. Získaný včelí vosk je nutné pred ďalším použitím (podľa spôsobu použitia) náležite upraviť, t.j. zbaviť ho nežiadúcich prímesí (mechanické nečistoty) a  sterilizovať - dezinfikovať (zbaviť ho prípadných zárodkov pliesní, baktérií...).
Podľa spôsobu konečnej úpravy rozoznávame druhy vosku: priemyselný, pre včelárstvo na výrobu medzistienok a napr. sviečok. Včelí vosk najvyššej kvality je určený pre farmaceutický a potravinársky priemysel, kde sa vyžaduje atest, ktorý  zaručuje jeho vysokú kvalitu a sterilnú čistotu. Napríklad veľmi široké použitie nájde pravý včelí vosk v domácnosti pri pečení (namiesto tuku potrieť plech na pečenie kúskom včelieho vosku).
Počas produkčného obdobia v dobrých znáškových podmienkach môže jedno včelstvo vyprodukovať 1 - 2 kg vosku.

ZDROJE VČELIEHO VOSKU

Hlavným zdrojom vosku sú včelie plásty určené na vytavenie, tzv.voštiny (starší názov súše). Vosk možno však získať aj z odviečkovancov (viečka buniek medných plástov po odviečkovaní), z divej stavby diela na stavebnom rámiku. Biely nezaplodovaný plást obsahuje 100 % vosku. Podľa počtu generácií vyliahnutých z buniek plástu sa hmotnostný obsah vosku zmenšuje. Čím je plást starší, tým viac zámotkov a výlučkov obsahuje a tým menší výťažok vosku možno z neho získať . Aj výťažnosť vosku z rozličných miest viackrát zaplodovaného plástu jedného rámika je rôzna.  

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VOSKU

1. Farba vosku
Farba včelieho vosku je rozličná (biela, svetložltá, žltobiela, žltohnedá, hnedá). Ak vosk v tekutom stave (pri získavaní ap.) prišiel do styku so železom, má sivo hnedú farbu. Farbu vosku podmieňuje druh včiel, ktoré vosk vytvorili, zdroje včelej paše a spôsob získavania vosku.                
2. Štruktúra vosku
Vosk na ploche vzniknutej zlomením voskového koláča má drobno kryštalickú štruktúru a je bez lesku.
3. Vôňa vosku
Vôňa vosku je typicky vosková, so slabou charakteristickou vôňou po mede. Vosk pohlcuje aj aromatické látky z nektáru a peľu.
4. Ohmat
Pravý včelí vosk nie je na ohmat mastný. Pri miesení (stláčaní) v ruke nezanecháva na prstoch mastné stopy, ale stáva sa plastickým.
5. Konzistencia vosku
Konzistenciou (súdržnosťou látky) rozumieme fyzikálne správanie sa látky vzhľadom na silu, ktorá na látku pôsobí. Je veľmi tvarovateľný už pri izbovej teplote.  
6. Bod topenia
Pretože včelí vosk je zmesou viacerých látok s rozličným bodom topenia, závisí táto vlastnosť vosku silne od jeho chemického zloženia. Napríklad žltý včelí vosk má bod topenia 62 - 65 °C, bielený vosk 60 - 70 °C.
7. Bod tuhnutia
Včelí vosk má, podobne ako celý rad tukov, plastických látok a zmesí, bod tuhnutia o 1 - 3 °C nižší ako bod topenia, t. j. 60 - 63 °C. 
8. Merná hmotnosť
Pravý včelí vosk je ľahší než voda. Jeho merná hmotnosť je vždy nižšia ako 1,0 g/cm3 a závisí od teploty vosku. 
9. Index lomu svetla
Prechodom svetla cez skúmanú látku vo vákuu sa zmení rýchlosť svetla, čo spôsobí lom svetelného lúča o určitý uhol, ktorý sa meria refraktometrom. 
10. Dielektrická konštanta
Toto číslo udáva izolačnú schopnosť vosku v porovnaní so vzduchom za presne definovaných podmienok. Čím je táto konštanta vyššia, tým lepším izolátorom je skúšaná látka. Zo všetkých prírodných voskov má najvyššiu hodnotu včelí vosk - je teda dobrým izolátorom elektriny. 
11. Rozpustnosť vosku
Rozpustnosť včelieho vosku pri izbovej teplote je malá. Za studená je vosk najlepšie rozpustný napr. v chloroforme, acetóne, benzéne a v trichlóretyléne. Za tepla je dobre rozpustný v benzíne, etanole, metanole. Vo vode a v glyceríne nie je rozpustný, ale za určitých podmienok vytvára s vodou emulziu.

CHEMICKÉ VLASTNOSTI VOSKU

Včelí vosk je veľmi zložitá zmes uhľovodíkov, esterov, vyšších mastných kyselín s vyššími alkoholmi, voľných mastných kyselín, sterolov, farbív a aromatických látok. Patrí sem napr. číslo kyslosti, číslo zmydelnenia, esterové číslo, acetylové číslo, nezmydelniteľný podiel. 

Ak by ste radi vyskúšali kvalitný med od slovenského včelára, navštívte náš MEDOVÝ ESHOP.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz