V súťaži SHOP ROKU 2022 sme v kategórii CENA HEUREKY získali 3. miesto.

Včely v meste: Ako mestské prostredie ovplyvňuje včely a naopak

Skutočnosť, že včely sa stali súčasťou mesta, môže byť pre niekoho prekvapujúca. Ale je to pravda, včely sa dokážu prispôsobiť mestskému prostrediu a prosperovať aj v takejto neobvyklej lokalite. V tomto článku sa pozrieme na to, ako mestské prostredie ovplyvňuje včely a naopak, a prečo by sme mali byť vďační za prítomnosť týchto malých pracovitých tvorov v našich mestách.

V prvom rade je potrebné povedať, že mestské prostredie dokáže byť pre včely aj nebezpečné. Hluk, znečistenie ovzdušia, pesticídy a chýbajúce zelené plochy môžu včelám uškodiť. Na druhej strane, vďaka množstvu kvetov a záhrad v meste sa môže stať aj opak, a to, že mestské prostredie poskytuje pre včely skvelé miesto na umiestnenie včelích úľov a získavanie nevyhnutnej potravy.

Včely v mestách môžu mať pozitívny vplyv na okolitý ekosystém. Ich opeľovanie kvetov v záhradách, parkoch a uliciach pomáha udržiavať rastliny zdravé a zabezpečiť ich reprodukciu. Okrem toho, včely sú zdrojom významného potravného reťazca, pretože poskytujú jedlo pre iné druhy hmyzu, vtákov a malé zvieratá.

Podľa mnohých mestských včelárov majú mestá často lepšie klimatické podmienky ako okolitá vidiecka oblasť, včely môžu byť v mestskom prostredí aj produktívnejšie. Môžu byť výkonnejšie pri zbere nektáru a medu, a môžu byť aj menej náchylné na choroby, ktoré by inak mohli byť výzvou na vidieku. Toto by bolo ale na dlhšiu diskusiu.

Ak sa o tému mestských včiel zaujímate, odporúčame publikáciu Včelárenie v meste.

Existujú aj príklady, kedy sa mestské prostredie aktívne upravuje s cieľom podporiť včely. Zriaďujú sa kvetinové záhrady, či dokonca aj včelie hotely, ktoré poskytujú včelám miesta na život. Tieto iniciatívy majú zároveň aj výchovný charakter a pomáhajú ľuďom lepšie pochopiť dôležitosť ochrany včiel a prispieť k ich ochrane. Napríklad v Bratislave v mestskej časti Ružinov niektoré trávnaté plochy nekosia a dokonca vysadili na týchto plochách včelomilné rastliny.

Vzhľadom na to, že včely sú dôležitým prvkom ekosystému, ich ochrana je nesmierne dôležitá. V posledných rokoch sme svedkami úpadku počtu včiel a to má negatívny dopad nielen na samotné včely, ale aj na celú prírodnú rovnováhu a poľnohospodárstvo. Bez včiel by bolo nutné nájsť iné spôsoby na opeľovanie plodín, čo by bolo nákladné a náročné.

Preto by sme sa mali snažiť chrániť včely aj v mestskom prostredí. Môžeme používať prírodné látky a nepoužívať pesticídy, poskytovať včelám miesta na život a vysádzať včelomilné rastliny. Môžeme podporovať aj iniciatívy, ktoré majú za cieľ podporiť včely v mestských oblastiach.

Okrem toho, môžeme sa aj my sami dozvedieť viac o včelách a prispieť k ich ochrane. Môžeme sa zapojiť do dobrovoľníckych aktivít alebo podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou včiel. Môžeme tiež pripravovať záhrady a balkóny s cieľom podporiť opeľovanie a poskytnúť včelám prístrešie.

Včely sú pre našu prírodu a pre nás samých veľmi dôležité. Ich prítomnosť v mestskom prostredí nám môže pomôcť lepšie pochopiť a uvedomiť si význam ich ochrany a prispieť k zachovaniu tejto dôležitej časti prírody.