V súťaži SHOP ROKU 2022 sme v kategórii CENA HEUREKY získali 3. miesto.

Včely v meste: Ako mestské prostredie ovplyvňuje včely a naopak

Skutočnosť, že včely sa stali súčasťou mesta, môže byť pre niekoho prekvapujúca. Ale je to pravda, včely sa dokážu prispôsobiť mestskému prostrediu a prosperovať aj v takejto neobvyklej lokalite. V tomto článku sa pozrieme na to, ako mestské prostredie ovplyvňuje včely a naopak, a prečo by sme mali byť vďační za prítomnosť týchto malých pracovitých tvorov v našich mestách.

V prvom rade je potrebné povedať, že mestské prostredie dokáže byť pre včely aj nebezpečné. Hluk, znečistenie ovzdušia, pesticídy a chýbajúce zelené plochy môžu včelám uškodiť. Na druhej strane, vďaka množstvu kvetov a záhrad v meste sa môže stať aj opak, a to, že mestské prostredie poskytuje pre včely skvelé miesto na umiestnenie včelích úľov a získavanie nevyhnutnej potravy.

Včely v mestách môžu mať pozitívny vplyv na okolitý ekosystém. Ich opeľovanie kvetov v záhradách, parkoch a uliciach pomáha udržiavať rastliny zdravé a zabezpečiť ich reprodukciu. Okrem toho, včely sú zdrojom významného potravného reťazca, pretože poskytujú jedlo pre iné druhy hmyzu, vtákov a malé zvieratá.

Podľa mnohých mestských včelárov majú mestá často lepšie klimatické podmienky ako okolitá vidiecka oblasť, včely môžu byť v mestskom prostredí aj produktívnejšie. Môžu byť výkonnejšie pri zbere nektáru a medu, a môžu byť aj menej náchylné na choroby, ktoré by inak mohli byť výzvou na vidieku. Toto by bolo ale na dlhšiu diskusiu.

Existujú aj príklady, kedy sa mestské prostredie aktívne upravuje s cieľom podporiť včely. Zriaďujú sa kvetinové záhrady, či dokonca aj včelie hotely, ktoré poskytujú včelám miesta na život. Tieto iniciatívy majú zároveň aj výchovný charakter a pomáhajú ľuďom lepšie pochopiť dôležitosť ochrany včiel a prispieť k ich ochrane. Napríklad v Bratislave v mestskej časti Ružinov niektoré trávnaté plochy nekosia a dokonca vysadili na týchto plochách včelomilné rastliny.

Vzhľadom na to, že včely sú dôležitým prvkom ekosystému, ich ochrana je nesmierne dôležitá. V posledných rokoch sme svedkami úpadku počtu včiel a to má negatívny dopad nielen na samotné včely, ale aj na celú prírodnú rovnováhu a poľnohospodárstvo. Bez včiel by bolo nutné nájsť iné spôsoby na opeľovanie plodín, čo by bolo nákladné a náročné.

Preto by sme sa mali snažiť chrániť včely aj v mestskom prostredí. Môžeme používať prírodné látky a nepoužívať pesticídy, poskytovať včelám miesta na život a vysádzať včelomilné rastliny. Môžeme podporovať aj iniciatívy, ktoré majú za cieľ podporiť včely v mestských oblastiach.

Okrem toho, môžeme sa aj my sami dozvedieť viac o včelách a prispieť k ich ochrane. Môžeme sa zapojiť do dobrovoľníckych aktivít alebo podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou včiel. Môžeme tiež pripravovať záhrady a balkóny s cieľom podporiť opeľovanie a poskytnúť včelám prístrešie.

Včely sú pre našu prírodu a pre nás samých veľmi dôležité. Ich prítomnosť v mestskom prostredí nám môže pomôcť lepšie pochopiť a uvedomiť si význam ich ochrany a prispieť k zachovaniu tejto dôležitej časti prírody.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz