V súťaži SHOP ROKU 2022 sme v kategórii CENA HEUREKY získali 3. miesto.

Austrálsky manukový med a jeho liečivé účinky

med_tecuci_220

Sú antibakteriálne vlastnosti austrálskeho manukového medu rovnaké ako má manukový med z Nového Zélandu?

Štúdium austrálskeho manukového medu

Tím vedený profesorom Lizom Harrym študoval viac ako 80 vzoriek manukového medu z Nového Južného Walesu a Queenslandu v Austrálii. Vedci zistili, že jedinečná chemická látka, ktorej sa pripisujú antibakteriálne vlastnosti manukového medu z Nového Zélandu, obsahujú aj odrody manukového medu z Austrálie.

Tento výskum je priekopnícky tiež v tom, že poukazuje na to, že antibakteriálne vlastnosti manukového medu zostávajú bezo zmeny v priebehu niekoľkých rokov. Predpokladom je vhodné skladovanie.

"Toto poznanie dáva austrálsky manukový med do medzinárodného hľadáčika v čase, keď je antibiotická rezistencia uznaná ako súčasť globálnej krízy." povedal Dr. Nural Cokcetin, ktorý je hlavný autor štúdie, na ktorej pracovali „Univerzity of Sydney a tiež University of Sunshine Coast“.

"Všetky medy majú rôzne chute a liečivé vlastnosti, v závislosti na tom, ktoré kvety včely navštívia. Čo robí manuka med takým zvláštnym je mimoriadne vysoká miera stabilnej antibakteriálnej aktivity, ktorá vyplýva z prirodzene sa vyskytujúce látky v nektáre kvetu manuka. Je to zložka ktorá pôsobí aj voči baktériám odolným voči súčasným antibiotikám.“

"Naša štúdia poskytuje dôkazy pre naše skoršie predpoklady, že zlúčenina methylglyoxal (MGO), je vo vysokej koncentrácii prítomná v austrálskych manuka medoch. Taktiež sme preukázali, že aktivita MGO v austrálskych manuka medoch zostala nezmenená po dobu siedmich rokov od stočenia medu, čo má neuveriteľné dôsledky pre predĺženie trvanlivosti liečivých produktov z medu."

Tieto zistenia sú prelomové pre austrálsky včelársky priemysel, vďaka čomu austrálski včelári môžu mať prospech z lukratívneho trhu s manukovým medom, a lekári budú mať viac možností pri liečbe infekcií kože a liečbe chronických i akútnych poranení.

Aj keď sa med používa na terapeutické účely už stovky rokov, rastúca globálna kríza rezistencie na antibiotika oživila záujem o jeho klinické použitie. Nový Zéland je primárnym zdrojom liečivého manukového medu, ale v krajine rastie iba jeden druh manukových krov a populácia včelstva je ohrozená roztočom Varroa.

Naopak, Austrália je domovom 83 z 87 známych druhov manukových krov a na rozdiel od Nového Zélandu a zvyšku sveta je stále bez roztočov Varroa. V Austrálii sa nachádza asi 12.400 registrovaných včelárov a asi 200.000 úľov, ktoré sú využívané na komerčnú produkciu medu. Toto odvetvie produkuje až 30.000 ton austrálskeho medu ročne.

Po zverejnení tohto výskumu dopyt po austrálskom manukovom mede vzrástol a tým vzrástla aj jeho cena.

"Výsledky nášho výskumu sú vzrušujúce a úžasné zároveň, pretože aplikácia našich výskumných skúseností a znalostí výraznou mierou pomôže včelárskemu priemyslu v riešení rezistencie na antibiotiká" povedal profesor Liz Harry, vedúci výskumu projektu.

"Manukový med pri kontakte s baktériami tieto preukázateľne zabíja, no čo je minimálne rovnako dôležité je to, že baktérie sa nestanú rezistentnými voči medicínskemu manukovému medu.

Tento výskum a jeho výsledky vedú k jednému cieľu, a to je prosperujúce austrálske včelárstvo a vedie k jeho upevneniu na medzinárodnom trhu s medicínskymi medmi.

Austrálsky manukový med má rovnako silné antibakteriálne vlastnosti ako jeho známejšia odroda z Nového Zélandu, zistili vedci z Technickej univerzity v Sydney.


Preklad: Milan Kozický

Viac informácii nájdete: Cokcetin NN, et al. (2016) The Antibacterial Activity of Australian Leptospermum Honey Correlates with Methylglyoxal Levels. PLoS ONE 11(12): e0167780. DOI: 10.1371/journal.pone.0167780