V súťaži SHOP ROKU 2022 sme v kategórii CENA HEUREKY získali 3. miesto.

Včelárenie vs. veľký biznis

mceclip0

Neonikotinoidy patria do skupiny syntetických insekticidov, ktoré boli vyvinuté v 80. a 90. rokoch minulého storočia.

Veľmi rýchlo získali univerzálnu prijateľnosť a stali sa najpoužívanejšími pesticídmi na svete. Najčastejšie používanými komerčnými prípravkami sú najmä: imidakloprid, klothianidin a thiamethoxam. Chemicky sú podobné nikotínu.

Neonikotinoidy - Zákerná hrozba

Neonikotinoidy, pôsobia na receptory v centrálnom nervovom systéme hmyzu, prípadne spôsobujú paralýzu a smrť. Našťastie má nízku toxicitu pre savcov a vtáky kvôli fyziologickým rozdielom. 

Prečo sa vlastne neonikotinoidy používajú?

 Táto skupina insekticidov je agrárny sektor obzvlášť užitočná, pretože väčšina z nich je rozpustná vo vode a pomaly se rozkladá - poskytuje trvalú ochranu plodín. Sú účinné proti rôznym škodcom hmyzu a používajú sa ako náterové hmoty alebo sa aplikujú v roztoku do pôdy alebo listov. Množstvo plodín môže ťažiť z použitia týchto insekticídov (inak by sa v agrárnom biznise nepoužívali) vrátane kukurice, repky, sóje a mnohých druhov ovocia, obilia a orechov. Veľký biznis? Je vhodné vziať v úvahu hŕstku skutočne drsných čísel, aby bolo možné získať určité pochopenie rozsahu príslušného odvetvia. Celosvetový predaj neonikotinoidov bol v roku 2008 viac ako 1,5 miliardy EUR. V roku 2013 boli neonikotinoidy použité k liečbe približne 95% plodín kukurice a repky v USA. Health Canada odhaduje, že u kukuričných farmárov môže použitie neonikotinoidov priniesť zisky, ktoré sa v peňažnom vyjadrení rovnajú viac ako 3% hodnoty ich plodín. 

Správa Humboldtského fóra pre potraviny a poľnohospodárstvo

V roce 2013 zverejnilo Humboldtské fórum pre potraviny a poľnohospodárstvo správu, v ktorej skúmala pravdepodobné dôsledky úplného zákazu používania neonikotinoidov v európskom hospodárstve, a dospela k záveru, že za päť rokov bude mať za následok straty v celkovej výške 27 000 pracovných miest a príjmy vo výške 17 miliard EUR. Bohužiaľ. Správa bola financovaná spoločnosťami, ktoré produkujú neonikotinoidy, takže bez ohľadu na to, ako je objektívna a ako bol výskum nezavislý, bude tu vždy podozrenie na stred záujmov. Je nad slnko jasné, že výrobcom neonikotinoidov a mnohým iným subjektom v agrárnom biznise ide len o krátkozrakú ochranu vlastného zisku. Spoločne sú tieto subjekty agrárneho biznisu schopné vyvíjať silný politický tlak, s ktorým musia ekologické skupiny vrátane včelárov neustále zápasiť.

Škodlivé dopady neonikotinoidov na životné prostredie

Obavy týkajúce sa škodlivých dopadov neonikotinoidov na životné prostredie (vrátane súvislosti so syndrómom kolapsu včiel známe ako CCD Colony Colapse Disoder) začali na konci 90. rokov minulého storočia. Začiatkom roku 2000 nastalo dramatické zvýšenie úhynu včiel. V súčasnej dobe existuje veľký počet dôkazov, ktoré spájajú používanie neonikotinoidov s týmto javom a súčasne zdôrazňujú nedostatky v priemyslom podporovanej vede, ktorá vyhlásila tieto insekticídy za bezpečné. V jednej zo štúdii bolo preukázané, že relatívne nízka hladina neonikotinoidov (vrátane zbytkov v nektáre a pele) zvyšuje citlivosť včiel na vírusové infekcie a tiež znižuje schopnosť včelích kráľovien účinne klásť vajíčka. Neonikotinoidy spolu s radou ďalších faktorov potencionálne môžu viesť k neúspechu návratu včiel do úľa,  čo je vlastne už spomínaný syndrómom kolapsu včiel. Nežiadúce účinky týchto insekticidov na včely sú značne značne zvýšené pri postreku vo vetrných a suchých podmienkach.

Pre jednu včelu (cca 100 mg telesnej hmotnosti) môže byť toxická dávka neonikotinoidov pod 1pg, čo je množstvo pod hranicou možnosti identifikácie súčasnými metódami. Dôkazom škodlivosti neonikotinoidov je aj fakt, že Európska únia a niekoľko nečleských krajín EÚ v roku 2013 obmedzili používanie niektorých špecifických neonikotinoidov. 

Zhrutie a záver 

Štúdie preukázali, že účinky neonikotinoidov pôsobia:

vcela_280

-          Neurotoxicky

-          Narúšajú imunitný systém včiel

-          Negatívne ovplyvňujú rozmnožovanie včiel

-          Nagatívne na schopnosť učenia

-          Negatívne na orientačnú schopnosť

-          Negatívne pôsobia na dlhodobú pamäť včiel

-          Negatívne ovplyvňujú schopnosť včiel vyhladávať potravu

 

Vzhľadom k tomu, že hmyz (vrátane včiel) je zodpovedný za opeľovaciu činnosť okolo 65% všetkých kvitnúcich rastlín a že tretina všetkých potravín konzumovaných človekom je tu vďaka opeľovacej činnosti včiel, prečo neexistuje všeobecný zákaz používania neonikotinoidov? Je to nepochybne vďaka silnému politickému lobingu podporovateľov používania neonikotinoidov, ktorí sa tiež zapojili do dezinformačnej kampane.

Navyše, pravdepodobnosť negatívnych ekonomických dopadov spôsobila, že sa vlády zdráhajú zásadne rozhodnúť, aj keď je už teraz jasné, že nedostatok opatrení môže mať oveľa závažnejšie dôsledky.

Preto týmto vyzývam všetkých priaznivcov včelárenia a zdravého životného prostredia na účasť na verejnom zhromaždení, ktoré sa bude konať dňa 20.5.2017 od 15:00 do 17:00 na námestí SNP v Bratislave. Viac informácii nájdete tu: https://www.facebook.com/events/1083798761720645/

Autor článku: Milan Kozický, včelár z MEDÁRNE

Pri akejkoľvek reprodukcií tohto textu prosím použite link tohto článku alebo požiadajte autora článku o súhlas s reprodukciou.

Zdroje:

http://www.bensbees.com.au/2017/05/06/bees-vs-big-business-neonicotinoids-insidious-threat-part-1/

https://en.wikipedia.org/wiki/Neonicotinoid

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1789053477771429&id=100000003816342&set=gm.1274876609234670&source=48

 

Ak by ste radi vyskúšali kvalitný med od slovenského včelára, navštívte náš MEDOVÝ ESHOP.