PRVÁ OBCHODNÁ, s.r.o.

Priebežný hospodársky výsledok (Prosím vyplniť každý mesiac. Pripojiť aj prílohu)

MZDY (Prosím vyplniť každý mesiac a pripojiť aj prílohy)

DPH  (Prosím vyplniť každý mesiac, pripojiť aj prílohu)