Priebežný hospodársky výsledok (Prosím vyplniť každý mesiac. Pripojiť aj prílohu)

 

 MZDY (Prosím pripojiť aj prílohy)

 

DPH